Termes i condicions

Informació d'enviament

El client té diferents formes d’entrega a la seva disposició. En el moment d’efectuar el pagament, li indicarem que esculli el mètode d’enviament en relació amb la seva comanda, que pot ser entrega a domicili o recollida a Esclatec, centre ubicat a la Plaça Guinardó 8, baixos, 08041, de Barcelona.⁣

Els costos d’enviament es basen en el mètode d’enviament que hagi escollit i es calculen de forma automàtica durant el procés de pagament, abans de finalitzar la comanda.⁣

Llocs de lliurament: Actualment enviem comandes només Espanya (Península i Balears).

Les comandes amb entrega a domicili es faran amb les empreses de logística i transport contractades. ⁣

El Client rebrà de la seva comanda en un termini 20-25 dies hàbils complets a comptar des de la nostra validació que el pagament s’ha efectuat correctament. Considerem dia hàbil els dies laborables de dilluns a divendres, exceptuant els festius oficials marcats en el calendari oficial.⁣

En el cas que sol·liciti la recollida a Esclatec podrà efectuar la seva retirada en un termini de 20-25 dies hàbils, amb cita prèvia. L’equip d’Esclatec es posarà en contacte amb el Client un cop validada la compra per poder concertar cita per entregar la comanda.⁣

Es pot donar el cas que en situacions excepcionals com campanyes de Nadal, ofertes o promocions, etc., es produeixi un alt volum de comandes i el temps de lliurament pugui veure’s alterat. Si aquesta situació es produís, comunicarem la incidència al client i li proposarem una solució alternativa.⁣

Esclatec farà el màxim esforç perquè les comandes siguin lliurades dins el termini establert. El lliurament de les comandes es realitzarà en el lloc escollit pel client. ⁣

Esclatec no assumirà cap responsabilitat en el cas que el lliurament del producte no arribés a realitzar-se a conseqüència de la inexactitud o error de les dades facilitades pel Client, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a Esclatec, com ho és l’absència del destinatari/ària.⁣

Canvis i devolucions

El Client disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte adquirit a la nostra botiga online, per a la devolució del mateix si no compleix amb les seves expectatives (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març).

 

Per fer-ho serà necessari que el Client prèviament hagi comunicat per escrit a mercar@esclatec.com la seva intenció de devolució. En el correu ha de constar com a Assumpte: DEVOLUCIÓ DE PRODUCTE i indicar el número de comanda i el motiu de la devolució. Un cop rebut, Esclatec estudiarà el cas i n’autoritzarà la seva devolució. No serà acceptada cap devolució que no hagi estat prèviament comunicada per part del Client i acceptada per part d’Esclatec.

 

En el cas que el producte sigui retornat, Esclatec farà el reemborsament del cost dels productes en els dies següents a la tramitació de la devolució, un cop fetes les comprovacions pertinents. 

 

D’altra banda, en cas de desistiment el Client assumirà el cost directe de les despeses generades per la devolució i enviament dels productes al nostre establiment. El dret de desistiment no es podrà aplicar en els casos següents:

 

  • Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
  • Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
  • Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.

 

En cas que la comanda enviada per part d’Esclatec sigui defectuosa, les despeses de devolució i recepció del producte aniran a càrrec d’Esclatec.

Formes de pagament

El pagament de les comandes es fa a través de targeta de crèdit. S’accepten les targetes MasterCard i VISA.

 

Només s’accepta el pagament en euros.

 

Número de verificació de la targeta de crèdit: Per mantenir la seva pròpia seguretat i prevenir el frau, se li demanarà que introdueixi el seu número de verificació de targeta (CVV) en pagar amb targeta de crèdit. Pot trobar el nombre de 3 dígits al revers de la targeta de crèdit, en general, apareix a la dreta del teu número de targeta de crèdit.

 

Tramitació de pagaments

 

Quan la seva sol·licitud de la comanda i dades hagin estat verificades s’efectuarà el càrrec al seu compte.

Termes i condicions de compra

Introducció

L’informem que el Centre Especial de Treball Esclatec (Associació Esclat) és l’entitat encarregada de centralitzar la comercialització dels productes que ofereix a la botiga online d’Esclatec. Així, els presents Termes d’Ús i Condicions de Compra descrits a continuació són d’aplicació exclusiva a la relació contractual entre el Centre Especial de Treball Esclatec (Associació Esclat) (en endavant, “Esclatec” o “Nosaltres”) i vostè, com a persona usuària de la pàgina web (en endavant, el “Client”) en relació a totes aquelles transaccions que realitzi en el lloc web https://esclatec.com/productes/ (en endavant, “Botiga Online”). El Centre Especial de Treball Esclatec (Associació Esclat) és una entitat mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili a Plaça Guinardó 8, baixos, 08014 de Barcelona, Espanya amb i CIF G08569303, inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, nº 2608.

Objecte i àmbit d’aplicació / Objecte i entrada en vigor

Els presents Termes i Condicions tenen com a objecte regular la relació entre Esclatec i el Client, relativa a totes les transaccions realitzades a la Botiga online. Aquests termes i condicions, juntament amb la confirmació de la comanda constitueixen el contracte entre Esclatec i el Client per al subministrament dels productes. No serà d’aplicació cap altres Termes i Condicions. S’entendrà que el client està d’acord amb les condicions generals que es preveuen en aquest text des del moment en què s’accepta que s’ha llegit i que s’està d’acord amb aquests Termes i Condicions.

Acceptació de la comanda

Per poder realitzar una comanda el Client ha de ser major d’edat i ha de realitzar tot el procés de compra i fer el pagament amb el sistema que facilita la pàgina. L’adquisició dels productes s’ha de fer a través de l’activació del botó “PAGAR” i expressa l’acceptació total de tots i cadascun dels Termes i Condicions tal com es mostren a la pàgina web d’Esclatec amb anterioritat a l’adquisició dels productes, sense que li siguin aplicables les novetats que es puguin produir en les clàusules dels termes i condicions amb posterioritat.

 

Des del moment de l’acceptació, la persona usuària adquireix la condició de Client de la companyia que es descriu en aquests termes i condicions. Qualsevol producte o servei ofert amb posterioritat per Esclatec haurà de ser objecte d’una nova contractació.

 

Esclatec informa que arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres. En cas que el Client cometés un error en enviar les dades, podrà modificar les mateixes enviant un correu a mercar@esclatec.com.

 

Un cop realitzada la comanda, el Client rebrà la confirmació de la compra a través del correu electrònic que el Client hagi facilitat en el moment de la seva comanda.

Informació d’enviament

El client té diferents formes d’entrega a la seva disposició. En el moment d’efectuar el pagament, li indicarem que esculli el mètode d’enviament en relació amb la seva comanda, que pot ser entrega a domicili o recollida a Esclatec, centre ubicat a la Plaça Guinardó 8, baixos, 08041, de Barcelona.

Els costos d’enviament es basen en el mètode d’enviament que hagi escollit i es calculen de forma automàtica durant el procés de pagament, abans de finalitzar la comanda.

Llocs de lliurament: Actualment enviem comandes només a la província de Barcelona. 

Les comandes amb entrega a domicili es faran amb les empreses de logística i transport contractades. 

El Client rebrà de la seva comanda en un termini 20-25 dies hàbils complets a comptar des de la nostra validació que el pagament s’ha efectuat correctament. Considerem dia hàbil els dies laborables de dilluns a divendres, exceptuant els festius oficials marcats en el calendari oficial.

En el cas que sol·liciti la recollida a Esclatec podrà efectuar la seva retirada en un termini de 20-25 dies hàbils, amb cita prèvia. L’equip d’Esclatec es posarà en contacte amb el Client un cop validada la compra per poder concertar cita per entregar la comanda.

Es pot donar el cas que en situacions excepcionals com campanyes de Nadal, ofertes o promocions, etc., es produeixi un alt volum de comandes i el temps de lliurament pugui veure’s alterat. Si aquesta situació es produís, comunicarem la incidència al client i li proposarem una solució alternativa.

Esclatec farà el màxim esforç perquè les comandes siguin lliurades dins el termini establert. El lliurament de les comandes es realitzarà en el lloc escollit pel client. Esclatec no assumirà cap responsabilitat en el cas que el lliurament del producte no arribés a realitzar-se a conseqüència de la inexactitud o error de les dades facilitades pel Client, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a Esclatec, com ho és l’absència del destinatari/ària.

Seguiment i històric de comandes

Per poder fer el seguiment de les seves comandes o per qualsevol altra consulta relacionada amb els articles de la botiga, pot contactar amb el servei d’Atenció al Client, enviant un correu electrònic a mercar@esclatec.com.

Revisió de productes en el moment de l’entrega

El Client assumeix la responsabilitat dels productes que ha demanat un cop li són entregats. De manera que recomanem que si el paquet està danyat, si us plau, no accepti l’enviament. Sense perjudici dels seus drets, el Client és responsable d’inspeccionar el producte i notificar-nos qualsevol queixa. En cas de productes defectuosos o de disconformitat amb la seva sol·licitud, el Client té l’opció de retornar el producte defectuós. Esclatec retornarà el cost de compra i assumirà totes les despeses d’enviament referents a la devolució.

Disponibilitat de producte i validesa de l’oferta

Pot donar-se el cas que malgrat que el Client rebi la confirmació de la comanda, aquesta no sigui possible subministrar-la, per exemple, per una manca d’estoc. En aquest cas ens posarem en contacte amb el Client per informar-lo de la situació i suggerir-li un producte o productes alternatius, si és possible, o bé cancel·larem la comanda i s’efectuarà la devolució de l’import. La devolució de l’import del producte o productes no subministrats, serà el límit de la responsabilitat d’Esclatec vers al Client.

 

Els preus i ofertes que apareixen al lloc web són vàlids en el moment en què s’efectua la comanda, llevat que altres termes específics a la pàgina web indiquin el contrari. De forma molt excepcional, pot arribar a donar-se el cas que els preus mostrats a la Botiga Online puguin ser erronis, sigui amb un import inferior o superior al real. En el cas que es produeixi aquesta situació, contactarem amb el client per tal de solucionar l’error i emetre una nova confirmació de la comanda amb el preu correcte. Si el preu és superior, el Client podrà anul·lar la seva comanda i l’import d’aquesta li serà reemborsat.

Política de canvis i/o devolucions

El Client disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte adquirit a la nostra botiga online, per a la devolució del mateix si no compleix amb les seves expectatives (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març).

 

Per fer-ho serà necessari que el Client prèviament hagi comunicat per escrit a mercar@esclatec.com la seva intenció de devolució. En el correu ha de constar com a Assumpte: DEVOLUCIÓ DE PRODUCTE i indicar el número de comanda i el motiu de la devolució. Un cop rebut, Esclatec estudiarà el cas i n’autoritzarà la seva devolució. No serà acceptada cap devolució que no hagi estat prèviament comunicada per part del Client i acceptada per part d’Esclatec.

 

En el cas que el producte sigui retornat, Esclatec farà el reemborsament del cost dels productes en els dies següents a la tramitació de la devolució, un cop fetes les comprovacions pertinents. 

 

D’altra banda, en cas de desistiment el Client assumirà el cost directe de les despeses generades per la devolució i enviament dels productes al nostre establiment. El dret de desistiment no es podrà aplicar en els casos següents:

 

  • Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

 

  • Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.

 

  • Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.

 

En cas que la comanda enviada per part d’Esclatec sigui defectuosa, les despeses de devolució i recepció del producte aniran a càrrec d’Esclatec.

Comprovació de Frau

Amb la finalitat de protegir als nostres clients i mantenir la seguretat de la seva compra online podem realitzar comprovacions de les dades que ens aporti en enviar una comanda. Aquests controls poden incloure la verificació d’adreça i mètode de pagament per prevenir el frau. En cas que el pagament no sigui autoritzat, es notificarà immediatament mitjançant un correu electrònic i no s’efectuarà cap càrrec.

Mètodes de pagament

El pagament de les comandes es fa a través de targeta de crèdit. S’accepten les targetes MasterCard i VISA.

 

Només s’accepta el pagament en euros.

 

Número de verificació de la targeta de crèdit: Per mantenir la seva pròpia seguretat i prevenir el frau, se li demanarà que introdueixi el seu número de verificació de targeta (CVV) en pagar amb targeta de crèdit. Pot trobar el nombre de 3 dígits al revers de la targeta de crèdit, en general, apareix a la dreta del teu número de targeta de crèdit.

Tramitació de pagaments

Quan la seva sol·licitud de la comanda i dades hagin estat verificades, s’efectuarà el càrrec al seu compte.

Preus i impostos

El preu de cada producte està indicat de forma clara a la botiga online, especificant un preu diferent segons cada varietat de producte. El preu i les condicions dels productes poden estar subjectes a canvis sense previ avís, però aquests no afectaran les comandes que hem acceptat.

 

No obstant això, els preus que es mostren a la Botiga Online són els que s’apliquen en el moment de la compra.

 

Tots els preus dels productes, les despeses d’enviament i altres serveis inclouen IVA. Les despeses d’enviament s’afegeixen al procés final de la comanda. Sempre s’informarà del preu total, inclosos tots els impostos i altres despeses de lliurament.

 

Es cobra la comanda en el moment de la recepció d’aquesta.

 

Els preus de venda indicats a la nostra Botiga Online es mostren de la manera següent:

 

Els costos de transport no estan indicats en el preu dels productes. Aquestes van a càrrec del client i s’afegeixen al total dels imports dels productes seleccionats. L’import d’aquesta despesa és informada al Client abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de contractació.

 

Reservat el dret de modificar els nostres preus en qualsevol moment. No obstant això, ens comprometem a aplicar les tarifes en vigor indicades al portal en el moment de la realització de la comanda pel client.

Fotografies

Alguns articles poden semblar una mica diferents als productes reals a causa de la configuració de la pantalla i la tècnica fotogràfica.Així mateix les tonalitats de colors en les fotografies dels productes de la Botiga Online poden veure’s alterats per la resolució del seu monitor i poden diferir dels reals.

Atenció al Client

Per a qualsevol consulta o reclamació pot posar-se en contacte amb Nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic mercar@esclatec.com

Responsabilitats d’Esclatec

Esclatec garanteix la qualitat del servei contractat a través de la Botiga online. Queden garantits tots els drets que les lleis en vigor garanteixin a les persones consumidores i usuàries. L’incompliment de qualsevol d’aquests Termes i Condicions podrà donar lloc a la devolució dels productes o la cancel·lació dels serveis adquirits pel client.

Responsabilitats del Client

El Client es compromet i està obligat a fer un ús lícit dels serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant causar perjudicis a Esclatec, resultat de la incorrecció d’aquests. L’incompliment de qualsevol d’aquests Termes i Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part d’ Esclatec sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.

Dades personals i comunicacions comercials

Les dades personals que el Client facilita són indispensables per la tramitació i enviament de les comandes i generació de factures. L’absència d’aquestes dades comportarà l’anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure a la pàgina, el Client es compromet a proporcionar dades personals vàlides que permetin la prestació del servei contractat i la correcta identificació del Client registrat. L’informem que les seves dades personals formen part d’un fitxer titularitat d’Esclatec amb la finalitat de gestionar la seva comanda, atendre les seves consultes i enviar-li informació sobre els productes i serveis de la marca, tant per mitjans postals com electrònics. 

 

Qualsevol comunicació referent a les seves dades personals pot fer-la enviant un correu electrònic a dpd@associacioesclat.com.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tot el contingut de la Botiga Online (textos, denominacions, logotips, marques, imatges, vídeos i qualsevol altre material susceptible de protecció) és propietat d’Esclatec. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquesta informació constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’Esclatec o del titular d’aquests, i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Jurisdicció i Llei aplicable

La relació entre Esclatec i el Client es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili del Client.

 

Esclatec perseguirà l’incompliment dels presents Termes i Condicions així com qualsevol utilització indeguda de la web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

Modificació dels Termes i Condicions

Esclatec es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i informació dels productes de la Botiga Online, així com els Termes i Condicions. Els Clients sempre disposaran d’aquests en un lloc visible, podent accedir lliurement en qualsevol moment que ho desitgin. Els clients hauran de llegir atentament aquests Termes i Condicions cada vegada que accedeixin a la Botiga Online.

 

L’acceptació dels Termes i Condicions serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol servei disponible a través de la Botiga online.

Contacta’ns, estarem encantats d’atendre’t!

Skip to content