Oferta de formació i feina per a persones amb discapacitat en fabricació digital i electrònica

Esclatec ofereix una formació 100% subvencionada i especialitzada en noves tecnologies de fabricació digital i introducció a l’electrònica adreçada a persones amb discapacitat, amb el suport de la Fundació ONCE.

 

⁣Aquesta formació, en què els participants obtindran coneixements bàsics en fabricació digital i electrònica, és personalitzada i individualitzada, de manera que cada participant rebrà els suports necessaris per garantir el seu aprenentatge.

 

La formació també oferirà l’oportunitat a tots els participants de treballar en el nostre Centre Especial de Treball amb un contracte retribuït de mitja jornada durant dos mesos un cop finalitzada la formació, per a completar el procés formatiu i millorar la qualificació professional.

 

Esclatec està compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquesta formació s’emmarca en lODS 9, que promou construir infraestructures resilients, la industrialització sostenible i fomenta la innovació. Concretament, s’inclou en l’objectiu 9.1.2 dirigit a augmentar la contractació de persones con discapacitat en situació o risc d’exclusió social.

Logotip ONCE programa Uno a Uno

REQUISITS:⁣⁣
Persones amb certificat de discapacitat i apuntades a l’atur.


LLOC:⁣⁣⁣⁣
Esclatec. Plaça del Guinardó núm. 8 (prop del metro de Maragall)⁣⁣⁣⁣, Barcelona.
⁣⁣
⁣⁣DATES:⁣⁣

De l’1 de juny al 29 de setembre de 2023. Agost vacances.


HORARI:⁣⁣
De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h (180 hores de teoria + 112 hores de pràctiques)⁣

Si t’interessa i vols més informació, pots contactar amb nosaltres al 93 433 40 66 / 659 454 182 o enviar un correu electrònic a charo.lambea@associacioesclat.com

Skip to content